THÀNH THẠO TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI VỚI TẠP CHÍ

wsj.png#asset:32

HỌC TIẾNG ANH ĐỂ NÂNG CAO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN

Thành Thạo Tiếng Anh là cần thiết cho bất cứ ai muốn tiến bộ trong sự nghiệp của họ.  Newsmart giúp những người tham vọng học tiếng anh thương mại với các bài học dựa trên các bài báo của Wall Street Journal (WSJ), là đơn vị hàng đầu về tin tức và thông tin thương mại. Với Newsmart, bạn có thể cập nhật các sự kiện hiện tại đồng thời làm chủ được tiếng Anh thương mại

Đây là cách Newsmart có thể giúp bạn tiến lên phía trước...

  • Dùng Newsmart trong ngày bận rộn của bạn. Sử dụng các ứng dụng di động hoặc ứng dụng trên máy bàn và học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.
  • Học những gì liên quan đến bạn. Lấy và chọn từ nhiều các bài viết được sắp xếp quanh các chủ đề WSJ như Thế giới, Hoa Kỳ, Kinh Tế, Kinh Doanh v.v...
  • Thành thạo tiếng Anh thương mại. Mỗi bài học dựa theo bài báo đều giúp xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ.
  • Luôn được khích lệ. Thi đua với những người dùng Newsmart khác trên Bảng xếp hạng toàn cầu của bạn.

Đăng ký ngay hôm nay!

Để biết thông tin về giá cả dành cho doanh nghiệp hay trường học, hãy liên hệ với chúng tôi. 

THE WALL STREET JOURNAL LÀ TỜ BÁO HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ TIN TỨC THƯƠNG MẠI

Chỉ Newsmart cung cấp tin tức, thông tin công nghệ và kinh doanh có phí từ Wall Street Journal trên cơ sở hàng ngày

NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÀNH THẠO TIẾNG ANH MỖI NGÀY!

Với Newsmart, bạn có thể đưa tiếng Anh thương mại lên các cấp độ cao nhất với từ vựng và các hoạt động dựa trên các bài viết từ tờ Wall Street Journal

BẮT ĐẦU KIẾM ĐIỂM VÀ THI ĐUA VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Hoàn thành các bài tập, chia sẻ bài viết và tiến lên trên Bảng xếp hạng Newsmart!

Tiếng Anh thương mại của bạn được cải thiện mỗi ngày với điểm số và mỗi bài học. 

header-logo.png#asset:80
powered-by.png#asset:81